UVJETI KORIŠTENJA

Uvjeti korištenja naše web trgovine

OPĆE ODREDBE I UVJETI PRODAJE PUTEM INTERNETSKE TRGOVINE/PREDUGOVORNA OBAVIJEST

COLAINA PERLA obrt za izradu, trgovinu i usluge vl. Ivana Arambašić, putem svoje internetske stranice www.colaina-perla.hr  pruža uslugu informiranja te uslugu internetske trgovine (web shop).

OPĆI UVJETI/PREDUGOVORNA OBAVIJEST

Ovim se Općim uvjetima korištenja internet stranica i korištenja usluge Internetske trgovine, uređuje korištenje internet stranica od strane Korisnika te korištenje usluge Internetske trgovine.

Ovi Opći uvjeti/Predugovorne obavijesti čine sastavni dio ugovora sklopljenog izvan poslovnih prostorija ili ugovora sklopljenog na daljinu i ne mogu se mijenjati osim ako su se strane izrijekom drukčije sporazumjele.

Značenje pojmova u Općim uvjetima: COLAINA PERLA obrt za izradu, trgovinu i usluge vl. Ivana Arambašić , Siget 18b, Zagreb OIB 32686456959

Korisnik – znači svaku fizičku ili pravnu osobu sa prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj ili izvan Republike Hrvatske koja pristupa internetskim stranicama. Pojam Korisnik uključuje i registriranog Korisnika. Registrirani Korisnik znači svaku potpuno poslovno sposobnu osobu, pravnu ili fizičku, koja se registrirala za korištenje usluge internetske trgovine na internetskim stranicama sa prebivalištem odnosno sjedištem u Republici Hrvatskoj ili izvan nje.

OGRANIČENJA KORIŠTENJA I ODGOVORNOSTI

Korisnik se obvezuje da neće koristiti Internet stranice na bilo koji način koji je protivan pozitivnim propisima; unositi na Internetske stranice i/ili distribuirati putem Internetskih stranica bilo kakve sadržaje koji su u protivni pozitivnim propisima, uključujući, ali se ne ograničavajući na štetne, prijeteće, uznemiravajuće, vulgarne, pornografske sadržaje, sadržaje koji šire mržnju, spolnu i rasnu netrpeljivost, sadržaje koji povređuju tuđa prava i interese i slično; mijenjati, brisati i/ili uništavati bilo kakve podatke na Internetskim stranicama; koristiti Internetske stranice za kršenje prava trećih osoba, uključujući za povredu tajne, prava intelektualnog vlasništva ili drugog prava ili interesa trećih osoba; koristiti Internetske stranice za slanje elektroničke pošte protivne ovim Općim uvjetima; unositi i/ili distribuirati putem Internetskih stranica bilo kakav nelegalan software, uključujući, ali se ne ograničavajući na viruse, spyware, trojane, ili slično; koristiti ove Internetske stranice za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve ne/komercijalne, vjerske i/ili političke promidžbe.

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na Internetskim stranicama ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka COLAINA PERLE ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu COLAINA PERLI ili bilo kojoj trećoj strani. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na ovim Internetskim stranicama mogu se koristiti samo za individualne potrebe Korisnika uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava, te prava trećih osoba.

Korištenjem sadržaja ovih Internetskih stranica Korisnik prihvaća:

– sve rizike koji nastaju iz korištenja Internetskih stranica
– prihvaća koristiti sadržaj Internetskih stranica isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.

COLAINA PERLA se u potpunosti odriče svake odgovornosti :

– koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje Internetskih stranica,
– za bilo koje radnje Korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja Internetskih stranica,
– za bilo kakvu štetu koja može nastati Korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja Internetskih stranica.

Internetske stranice mogu sadržavati i dokumente, podatke, informacije kao i veze (“linkove”) do drugih internet stranica kreiranih od strane trećih osoba koje će se, u opsegu u kojem je to potrebno i moguće, kao takve označavati. COLAINA PERLA nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim internet stranicama uopće te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući, ali ne ograničeno na točnost, potpunost i/ili dostupnosti sadržaja na Internet stranicama kreiranim od strane trećih osoba. COLAINA PERLA se odriče svake odgovornosti zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na takvim stranicama trećih osoba, kao i zbog eventualnih proizvoda ili usluga koji su se stekli putem takvih trećih stranica. Neće se smatrati da su takve treće osobe na bilo koji način povezane s COLAINA PERLOM samo zbog postojanja veze s internetskom stranicom.

COLAINA PERLA zadržava pravo izmjene sadržaja Internetskih stranica, pravo ukidanja Internetskih stranica te pravo ograničavanja pristupa Internetskim stranicama, sve bez najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena, ukidanja i/ili ograničavanja.

COLAINA PERLA neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz nedostupnosti Internetskih stranica zbog bilo kakvih tehničkih razloga.

COLAINA PERLA zadržava pravo promjene cijena svojih proizvoda.

COLAINA PERLA zadržava pravo spriječiti pristup Internetskim stranicama IP adresama, (odnosno Korisnicima) s kojih se vrše radnje protivne ovim Općim uvjetima te s iste osnove neće snositi nikakvu odgovornost.

COLAINA PERLA niti na koji način ne odgovara Korisnicima za troškove koje snose korištenjem računalne opreme i telekomunikacijskih sustava radi pristupa Internetskim stranicama i Usluzi internetske trgovine.

INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

Korisnik prihvaća da je cjelokupan sadržaj Internetskih stranica isključivo privatno vlasništvo COLAINA PERLE ili njegovih ovlaštenika. Bilo kakvo umnožavanje, distribucija, prijenos, objavljivanje, povezivanje i/ili mijenjanje na drugi način ovih Internetskih stranica, bez izričitog pismenog odobrenja obrta COLAINA PERLA, izričito je zabranjeno.

Kršenjem ovih Općih uvjeta poslovanja može doći do pokretanja odgovarajućih sudskih postupaka i/ili do kaznenog progona protiv počinitelja povrede autorskih prava, prava žiga, ili prava bilo kojeg drugog oblika intelektulnog vlasništva.

Korištenjem Internetskih stranica Korisniku se daje ograničena, neisključiva, neprenosiva i opoziva dozvola za korištenje sadržaja Internetskih stranica na način da se iste pregledavaju za osobne svrhe.

Radi izbjegavanja svake sumnje, COLAINA PERLA izričito zadržava i ne prenosi na Korisnika bilo koja druga prava u odnosu na sadržaj Internetskih stranica te zabranjuje korištenje sadržaja Internetskih stranica, osim kako je to određeno ovim Općim uvjetima i kako je to eventualno dozvoljeno uputama na samim Internetskim stranicama.

Korisnik, osim za osobne svrhe i kućnu uporabu, osobito nema pravo skidati, umnožavati, mijenjati, uređivati, distribuirati, prikazivati, brisati, slati, prodavati, preprodavati, prilagođavati, mijenjati sadržaj, stvarati izvedenice, uključivati na druge Internet stranice i/ili medije.

Ukoliko je to izričito dopušteno na Internetskim stranicama, Korisnik će imati pravo skidati (“download”) određene sadržaje. U takvom slučaju Korisnik se obvezuje da će takav sadržaj koristiti isključivo za osobnu uporabu te da će u odnosu na takav sadržaj u cijelosti poštivati odredbe ovih Općih uvjeta.

COLAINA PERLA niti na koji način ne odgovara za povredu autorskih prava učinjenu od strane Korisnika prilikom (“uploada”) podataka na Internet stranice, uključujući fotografije i dokumente te će ih na traženje ovlaštene treće strane ukloniti što je prije moguće. Stavljanjem podataka, uključujući fotografije, (“upload”) na Internetske stranice na kojima Korisnici imaju autorska prava, isti postaju isključivo vlasništvo CLAINA PERLE koji će biti ovlašten koristiti ih bez ograničenja i naknade.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Prije pristupa određenim sadržajima, Korisnici će biti obvezni dati COLAINA PERLI osobne podatke. U slučaju pristanka na davanje osobnih podataka, smatrat će se da su Korisnici pristali na uvjete korištenja osobnih podataka predviđene ovim Općim uvjetima, a temeljem kojih se određenim osobama daje pravo da prikupljaju, koriste, obrađuju i/ili prenose osobne podatke potrebne za korištenje Internetskih stranica.

Označavanjem odgovarajuće ikone na Internetskim stranicama, smatra se da Korisnik pristaje na prikupljanje, korištenje, obradu i prenošenje osobnih podataka potrebnih za korištenje Internetskih stranica, uključujući, ali se ne ograničavajući na:
– suglasnost da COLAINA PERLA može sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i pružanja drugih usluga, potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o novim proizvodima i uslugama te unapređenja usluga i da navedene podatke može davati trećima u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa Korisnika i sprječavanja eventualnih zlouporaba;
– potrebe što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i/ili zahtjeva Korisnika kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja svih usluga COLAINA PERLE  na zadovoljstvo Korisnika;
– davanje podataka drugim osobama potrebnim za izvršenje gore navedenih svrha.

COLAINA PERLA će čuvati osobne podatke samo koliko je to potrebno za svrhe predviđene ovim Općim uvjetima. Nakon proteka tog vremena osobni podaci će se uništiti, izbrisati ili učiniti anonimnima na način koji osigurava da se zadrži sigurnost osobnih podataka. COLAINA PERLA neće razotkriti osobne podatke trećim osobama.

COLAINA PERLA će osigurati da se osobni podaci drže na sigurnom mjestu (koje uključuje administrativnu, tehničku i fizičku zaštitu kako bi se onemogućilo neovlašteno korištenje, pristup, razotkrivanje, umnožavanje ili izmjena osobnih podataka), kojem mogu pristupiti samo ovlaštene osobe. Omogućiti će Korisnicima pristup njihovim osobnim podacima koje posjeduje kako bi osigurao da su osobni podaci točni, potpuni i ažurirani.

Ukoliko Korisnici imaju bilo kakvih pitanja vezano uz korištenje osobnih podataka mogu kontaktirati izravno COLAINA PERLU putem e-mail adrese.

Ukoliko Korisnici zatraže brisanje njihovih osobnih podataka, COLAINA PERLA će takve podatke ukloniti, no time pristaju da će im biti onemogućen pristup određenim sadržajima na Internetskim stranicama.

Prilikom davanja osobnih podataka, Korisnik jamči da su isti potpuni, istiniti, točni i ažurni.

KORIŠTENJE USLUGE INTERNETSKE TRGOVINE I REGISTRACIJA KORISNIKA

Korištenje usluge je:

  1. a) dostupno isključivo Korisnicima koji su punoljetni i potpuno poslovno sposobni, što potvrđuju korištenjem Usluge internetske trgovine,
    b) moguće registriranim korisnicima i neregistriranim korisnicima (guest user).

Registracija Korisnika, odnosno kupnja od strane neregistriranog korisnika vrši se putem Internetskih stranica, prilikom čega će Korisnik biti obvezan upisati određene osobne podatke i pristati na korištenje takvih osobnih podataka.

Nakon uspješne registracije, registrirani Korisnik dobiva na korištenje korisničko ime i lozinku koji služe za autorizaciju korištenja Usluge internetske trgovine te je obvezan čuvati tajnost korisničkog imena i lozinke. Ukoliko Korisnik posumnja u neovlašteno korištenje svojeg korisničkog imena i/ili lozinke, on je odgovoran za sve moguće troškove izazvane korištenjem njegova korisničkog imena i/ili lozinke do trenutka dok ne obavijesti COLAINA PERLU putem kontakata objavljenih na web stranici o sumnji o neovlaštenom korištenju. Korisnik je odgovoran i za sve nedozvoljene aktivnosti autorizirane i izvršene pod njegovim korisničkim imenom i/ili zaporkom.

Registracijom odnosno dovršetkom kupnje kao neregistrirani korisnik (guest user) Korisnik potvrđuje:

– da u cijelosti prihvaća ove Opće uvjete/Predugovornu obavijest, a naročito u dijelu u kojem se oni odnose na Usluge internetske trgovine,
– potpunost, točnost, istinitost i ažurnost svojih osobnih podataka,
– da daje COLAINA PERLI izričitu suglasnost da može, sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i pružanja drugih usluga, potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o novim proizvodima i uslugama te unapređenja usluga i da COLAINA PERLA navedene podatke može davati trećima u svrhu izvršavanja usluge.

NAČIN ODABIRA I NARUČIVANJA PROIZVODA

Korisnik pristaje da se kupnja putem Usluge internetske trgovine vrši na način da Korisnik kupuje proizvode dostupne putem Usluge internetske trgovine na način da ih bira na temelju slike i osnovnog opisa proizvoda. Slike proizvoda su samo ilustrativne prirode te ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati proizvodima koji se stvarno isporuče. S obzirom na mogućnost individualnog podešavanja monitora na računalu, razlike u percepciji boje proizvoda od strane ljudskog oka i sl., COLAINA PERLA ne jamči potpunu sukladnost boja proizvoda s bojama kako ih Korisnik vidi na zaslonu svog monitora.

Narudžba proizvoda se vrši elektronskim putem. Klikom na ikonu ‘NARUČI’ odabrani proizvod sprema se u virtualnu potrošačku košaricu, gdje kupac može povećati ili smanjiti broj istog već naručenog proizvoda, brisati ili mijenjati proizvode. Za nastavak procedure potrebno je kliknuti ‘POŠALJI NARUDŽBU’ gdje se nalaze svi odabrani artikli. Za odustajanje od narudžbe potrebno je kliknuti ‘ODUSTANI OD NARUDŽBE’. Roba se smatra naručenom u trenutku kada Korisnik prođe cijeli proces narudžbe. Na e-mail adresu koju je Korisnik unio prilikom registracije/kupnje, dobit će potvrdu da je narudžba zaprimljena od strane COLAINA PERLA.

Ugovor o kupoprodaji stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada Korisnik prihvati ponudu COLAINA PERLE odabirom plaćanja, dovršenjem narudžbe te kada izvrši plaćanje naručenog/ naručenih proizvoda.

Ukoliko COLAINA PERLA nije u mogućnosti isporučiti neki od naručenih proizvoda, kontaktirat će kupca telefonski ili putem e-mail-a te ga obavijestiti o navedenom. Kupac ima opciju otkazati naručeni proizvod ili zatražiti zamjenski proizvod.

CIJENE PROIZVODA PUTEM USLUGE INTERNETSKE TRGOVINE

Cijene proizvoda izražene su u hrvatskim kunama (“HRK”)  bez PDVa temeljem čl. 90 Zakona o PDV- u , jer COLAINA PERLA nije u sustavu PDVa, .

Na kupovinu putem Internetske trgovine, COLAINA PERLA može odrediti određene popuste koji se mogu odnositi na određeno vremensko razdoblje ili radi određenih akcijskih prodaja, odnosno određene vrste, grupe ili kategorije proizvoda. Popusti će biti jasno naznačeni uz proizvod ili grupu proizvoda na koji se popust odnosi.

Cijene proizvoda su podložne promjenama do trenutka potvrde kupovine.

Potvrdom kupovine Korisnici završavaju postupak kupovine putem webshop usluge.

Cijena dostave proizvoda nije uključena u iskazanu cijenu proizvoda na Internetskim stranicama.

NAČIN PLAĆANJA PROIZVODA PUTEM WEBSHOP USLUGE

Korisnici mogu plaćati proizvode na slijedeće načine, prilikom čega se izbor vrši na internetskim stranicama:
– internet bankarstvom (transakcijski)

Samo nakon uspješno obavljene autorizacije Korisnik može izvršiti ili nastaviti kupovinu putem Usluge internetske trgovine. U slučaju neuspješne autorizacije postupak kupovine se prekida. Korisnik zaprima putem elektronske pošte ili Internetske stranice potvrdu da li je autorizacija prošla uspješno ili neuspješno. Korisnik je odgovoran za ispravnost podataka koji su navedeni korištenjem Usluge internetske trgovine.

DOSTAVA PUTEM WEBSHOP USLUGE

Dostava proizvoda moguća je u Republici Hrvatskoj i izvan nje unutar EU.

Cijena dostave je uračunata u cijenu . Za područja izvan Republike Hrvatske u cijenu dostave nisu uključeni troškovi uvoznog carinjenja, pristojbi i ostalih upravnih i poreznih davanja u zemlji u koju se dostava obavlja. Korisnik (kupac) preuzima obvezu uvoznog carinjenja i snosi troškove pristojbi i ostalih upravnih i poreznih davanja.

 Nakon što COLAINA PERLA potvrdi narudžbu, proizvod će biti izrađen i poslan unutar  tri (3) radna tjedna. Izradi narudžbe se pristupa po potvrdi o uplati. Po završetku izrade, Korisnik će biti informiran e-mailom o tome kao i da je pošiljka poslana sa šifrom za praćenje iste putem HP usluge za praćenje pošte.

Vrijeme isporuke može varirati ovisno o vašoj lokaciji.

– Srednja i sjeverna Europa 2 – 7 radnih dana

–Ostatak Europe 3 – 10 radnih dana

Ukoliko dostava proizvoda ne bude bila moguća zbog netočnih osobnih podataka Korisnika koje je isti unio prilikom registracije ili kupnje, nismo dužni snositi troškove ponovne dostave.

U slučaju predviđenog kašnjenja isporuke zbog više sile i/ili bez krivnje COLAINA PERLE te ukoliko iz bilo kojeg razloga Korisnik (kupac) nije dostupan na kontakte koje je naveo prilikom registracije/kupnje kako bi ga se o istome obavijestio, COLAINA PERLA ne odgovara za kašnjenje isporuke.

Ukoliko Korisnik odbije primiti pošiljku zbog utvrđenih i vidljivih oštećenja na transportnim pakiranjima, dužan je ispuniti odgovarajući obrazac dostavne-kurirske službe u vezi oštećenih pošiljaka te nas obavijestiti putem e-mail-a odmah, a najkasnije u roku od 8 (osam) dana da li želi ponovljenu isporuku ili povrat novca. Po primitku reklamirane pošiljke i odgovarajućeg obrasca COLAINA PERLA se obvezuje na zahtjev Korisnika u rokovima propisanim za dostavu izvršiti ponovljenu dostavu ukoliko se radi o proizvodu koji se nalazi na zalihama ili na zahtjev Korisnika izvršiti povrat novca.

Ukoliko Korisnik ne preuzme proizvod ili odbije preuzeti proizvod bez valjanog razloga odnosno odbije ispuniti odgovarajuće obrasce, COLAINA PERLA zadržava pravo zahtijevati nadoknadu nastalih troškova.

Prilikom preuzimanja dostavljenog proizvoda, Kupac je dužan pregledati isporučeni proizvod i u slučaju vidljivog oštećenja ima pravo odbiti preuzimanje istog te tražiti isporuku neoštećenog proizvoda. U slučajevima kada je Kupcu isporučen proizvod različit od onog kojeg je kupio, isti ima pravo na isporuku naručenog proizvoda, a ako to nije moguće Kupac ima pravo na povrat novca u iznosu plaćene cijene proizvoda, cijene dostave i naknadu troškova povrata proizvoda te je dužan vratiti krivo dostavljen proizvod.

Prilikom dostave, uz kupljeni proizvod, Kupac dobiva račun, te potvrdu o primitku pošiljke koju je obvezan potpisati. Potpisom na potvrdi o primitku pošiljke smatra se da je proizvod preuzet bez vanjskih vidljivih oštećenja.

POVRAT KUPLJENIH PROIZVODA PUTEM USLUGE INTERNETSKE TRGOVINE

Korisnik ima pravo da  u roku od 15 radnih dana od datuma dolaska – dostave proizvoda, kontaktira COLAINA PERLU kako bi dogovorili povrat novaca ili zamjenu proizvoda. Korisnik ima pravo na reklamaciju kupljenog proizvoda ili povrat ukoliko prilikom preuzimanja uoči nedostatke na proizvodima ili su dostavljeni proizvodi neispravni. COLAINA PERLA će na osnovu zahtjeva za povrat ili zamjenu korisniku vratiti sredstva na račun koji je korisnik naveo u samom zahtjevu ili zamijeniti proizvod s novim u roku od (30) dana od datuma primitka vraćenog proizvoda na adresu navedenu na obrascu za reklamaciju. Povrat ili zamjena obavljene bez prethodne obavijesti ne mogu se obraditi.

Korisnik najavljuje povrat kupljenih proizvoda putem obrasca za reklamaciju nakon pristupa Usluzi internetske trgovine, koristeći korisničko ime i lozinku, unosom osobnih podataka i ostalih podataka vezanih uz kupnju.

Povrat dostavljenih proizvoda vrši se dostavom na adresu o kojoj je naveden na obrascu za reklamaciju. Troškovi dostave su nepovratni i u potpunosti su odgovornost korisnika. Vaš će povrat biti izdan kada primite povratne stavke.

Korisnik je obavezan dostavljene proizvode vratiti u stanju u kojem su mu dostavljeni – novom, neotvorenom i neiskorištenom stanju i u originalnom pakiranju u kojemu je proizvod i dostavljen.

Ukoliko se utvrdi da je reklamacija na proizvod neopravdana ili da je do neispravnosti naručenog proizvoda došlo zbog neadekvatnog rukovanja i/ili uporabe, tada nismo dužni izvršiti povrat novca ili dostaviti zamjenski proizvod. Napominjemo da ne možemo preuzeti odgovornost za gubitak ili oštećenje robe koja nam je vraćena. Uvjerite se da je roba sigurno pakirana i zadržite dokaz o povratu dok ne primite obavijest.

Važno nam je da svoje naručene proizvode primate u izvrsnom stanju. Usprkos našim naporima, proizvodi se povremeno oštećuju u tranzitu. Ako je Vaš proizvod oštećen prilikom transporta obavijestite nas putem e-pošte u roku od (7) radnih dana. Zatim ćemo Vas zamoliti da vratite proizvod ili nam pošaljete fotografiju na uvid kako bismo definirali oštećenje. Molimo Vas da zadržite oštećene proizvode i originalnu ambalažu dok Vas ne savjetujemo o daljnjim koracima.

Ukoliko je došlo do pogreške prilikom pakiranja naručenih proizvoda te kupac nije dobio naručeni proizvod već neki drugi, dužan je navedeno prijaviti putem obrasca za reklamaciju u roku od osam (8)radnih dana. U tom slučaju, Korisnik vraća krivo isporučen proizvod na trošak COLAINA PERLE, koji se obvezuje isporučiti naručeni proizvod ili izvršiti povrat novca (sukladno zahtjevu Korisnika) u roku od petnaest (15) radnih dana od zaprimljenog krivo isporučenog proizvoda.

Ukoliko korisnik nije dobio naručeni i plaćeni proizvod, dužan je to prijaviti u roku od osam (8) radnih dana od dana očekivanog dolaska naručenog proizvoda putem obrasca za reklamaciju ili putem kontakata objavljenih na Internetskoj stranici. U tom roku utvrdit ćemo što se dogodilo sa reklamiranom pošiljkom te Vas obavijestiti o daljnjem rješavanju reklamacije.

Prilagođene narudžbe se ne mogu vratiti.

JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Korisnik može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga. Korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora u slučajevima iz čl. 79 Zakona o zaštiti potrošača.

Da bi Korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti obrt COLAINA PERLA o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom (na COLAINA PERLA obrt za izradu, trgovinu i usluge vl. Ivana Arambašić , Siget 18b, 10020 N.Zagreb) ili elektroničkom poštom na adresu: colainaperla@gmail.com, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili adresu elektroničke pošte, a može koristiti i navedeni pisani obrazac za jednostrani raskid Ugovora.

Također, Obrazac za jednostrani raskid Ugovora koji se nalazi na linku Korisnik može elektronički ispuniti i poslati u kojem će mu slučaju COLAINA PERLA bez odgađanja dostaviti potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu Ugovora elektroničkom poštom.

Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 (četrnaest) dana od dana kada je Korisniku ili trećoj osobi koju je Korisnik odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed.

Ako Korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat novca koji je od njega primljen, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada COLAINA PERLA zaprimi Korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora, osim ukoliko je Korisnik odabrao drugu vrstu isporuke, a koja nije najjeftinija standardna isporuka koja je ponuđena. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je Korisnik izvršio uplatu. U slučaju da Korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca COLAINA PERLA može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena ili nakon što mu bude dostavljen dokaz da je roba poslana nazad.

Korisnik je dužan robu poslati na adresu na COLAINA PERLA, Obrt za izradu , trgovinu i usluge, Siget 18b, 10020 N.Zagreb bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Izravne troškove povrata robe Korisnik mora snositi sam.

Korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

OSTALI UVJETI USLUGE INTERNETSKE TRGOVINE:

COLAINA PERLA ne snosi odgovornost za eventualnu štetu koja može nastati Korisniku i trećima:

– uslijed neovlaštenog korištenja korisničkog imena i lozinke ili je povezana sa takvim korištenjem,
– u vezi s upotrebom ili zlouporabom korištenja Usluge internetske trgovine, ako predmetna šteta nije nastala krivnjom COLAINA PERLA
– uslijed prekida internetske veze prilikom korištenja Usluge internetske trgovine.

Na korištenje Usluge internetske trgovine primjenjivat će se odredbe važećeg Zakona o elektroničkoj trgovini i ostalih zakona koji se odnose na pružanje i korištenje Usluge internetske trgovine.

IZMJENE OPĆIH UVJETA I OSTALE ODREDBE:

COLAINA PERLA zadržava pravo izmijeniti ove Opće uvjete bez prethodne najave. Korisnici su dužni prilikom svakog korištenja Internetskih stranica te posebno Usluge internetske trgovine, provjeriti važeće Opće uvjete. Važeći opći uvjeti bit će objavljeni na Internetskim stranicama.

Za korištenje usluge Internetske trgovine važeći su Opći uvjeti na snazi u trenutku primitka kupovine za naručeni proizvod.

COLAINA PERLA ne snosi odgovornost za eventualnu štetu i posljedice nastale zbog opasnoG i/ili nepropisnog rukovanja njenim proizvodima.

Proizvodi COLAINA PERLA nisu namijenjeni djeci mlađoj od 3g.

Dokumenti objavljeni na ovoj web stranici smiju se umnažati samo u nekomercijalne svrhe i samo za individualnu upotrebu te uz poštivanje svih autorskih prava, drugih vlasničkih prava i svakog navedenog ograničenja prava.

 

Svi sporovi koji mogu nastati temeljem ovih Općih uvjeta rješavat će se pred nadležnim sudom u Zagrebu.