PRAVILNIK O ISPORUCI

DOSTAVA PUTEM WEBSHOP USLUGE

Dostava proizvoda moguća je u Republici Hrvatskoj i izvan nje unutar EU. Svi artikli biti će poslani preko Hrvatske pošte. Ukoliko korisnik želi slanje proizvoda putem druge kurirske službe, prije samog plaćanja potrebno je dogovoriti detalje putem e-mail adrese, kako bi Vas obavijestili o mogućoj dodatnoj naknadi. NAPOMENA: Prilikom naručivanja robe kupac potvrđuje da je bio upoznat s općim uvjetima. Obrada osobnih podataka kao što su ime, prezime, adresa, email adresa i broj telefona ispitanika uvijek će biti u skladu sa Općom Uredbom o zaštiti osobnih podataka i zakonskim regulativom članice koja je primjenjiva na web stranici www.colaina-perla.hr . Osobni podaci Kupca koristit će se u svrhu izdavanja računa te dostave putem kurirske službe.

NAPOMENA: Cijena dostave je uračunata u cijenu . Za područja izvan Republike Hrvatske u cijenu dostave nisu uključeni troškovi uvoznog carinjenja, pristojbi i ostalih upravnih i poreznih davanja (PDV i sl.) u zemlji u koju se dostava obavlja. Korisnik (kupac) preuzima obvezu uvoznog carinjenja i snosi troškove pristojbi i ostalih upravnih i poreznih davanja.

 Nakon što COLAINA PERLA potvrdi narudžbu, proizvod će biti izrađen i poslan unutar  tri (3) radna tjedna. Izradi narudžbe se pristupa po potvrdi o uplati. Po završetku izrade, Korisnik će biti informiran e-mailom o tome kao i da je pošiljka poslana sa šifrom za praćenje iste putem HP usluge za praćenje pošte.

Vrijeme isporuke može varirati ovisno o vašoj lokaciji. Najčešće je to:

– Srednja i sjeverna Europa 2 – 7 radnih dana

–Ostatak Europe 3 – 10 radnih dana

Ukoliko dostava proizvoda ne bude bila moguća zbog netočnih osobnih podataka Korisnika koje je isti unio prilikom registracije ili kupnje, nismo dužni snositi troškove ponovne dostave.

U slučaju predviđenog kašnjenja isporuke zbog više sile i/ili bez krivnje COLAINA PERLE te ukoliko iz bilo kojeg razloga Korisnik (kupac) nije dostupan na kontakte koje je naveo prilikom registracije/kupnje kako bi ga se o istome obavijestio, COLAINA PERLA ne odgovara za kašnjenje isporuke.

Ukoliko Korisnik odbije primiti pošiljku zbog utvrđenih i vidljivih oštećenja na transportnim pakiranjima, dužan je ispuniti odgovarajući obrazac dostavne-kurirske službe u vezi oštećenih pošiljaka te nas obavijestiti putem e-mail-a odmah, a najkasnije u roku od 8 (osam) dana da li želi ponovljenu isporuku ili povrat novca. Po primitku reklamirane pošiljke i odgovarajućeg obrasca COLAINA PERLA se obvezuje na zahtjev Korisnika u rokovima propisanim za dostavu izvršiti ponovljenu dostavu ukoliko se radi o proizvodu koji se nalazi na zalihama ili na zahtjev Korisnika izvršiti povrat novca.

Ukoliko Korisnik ne preuzme proizvod ili odbije preuzeti proizvod bez valjanog razloga odnosno odbije ispuniti odgovarajuće obrasce, COLAINA PERLA zadržava pravo zahtijevati nadoknadu nastalih troškova.

OŠTEĆENA POŠILJKA

Prilikom preuzimanja dostavljenog proizvoda, Kupac je dužan pregledati isporučeni proizvod i u slučaju vidljivog oštećenja ima pravo odbiti preuzimanje istog te tražiti isporuku neoštećenog proizvoda. U slučajevima kada je Kupcu isporučen proizvod različit od onog kojeg je kupio, isti ima pravo na isporuku naručenog proizvoda, a ako to nije moguće Kupac ima pravo na povrat novca u iznosu plaćene cijene proizvoda, cijene dostave i naknadu troškova povrata proizvoda te je dužan vratiti krivo dostavljen proizvod.

Prilikom dostave, uz kupljeni proizvod, Kupac dobiva račun, te potvrdu o primitku pošiljke koju je obvezan potpisati. Potpisom na potvrdi o primitku pošiljke smatra se da je proizvod preuzet bez vanjskih vidljivih oštećenja.